Allstyle Open regler 


Klass 1 - herrar/damer fyllda 18 år knock out mot huvudet tillåtet
Knockout är tillåtet som vinstgivande moment. 2 räkningar mot huvud i samma rond innebär automatisk TKO - teknisk knockout.

 
Klass 2 - herrar/damer, juniorer 16-18 år, ungdom 14-16 år
* Ungdomar 14-16 år - slag mot huvud är inte tillåtet
* Ungdomar 12-14 år - slag och sparkar mot huvudet är inte tillåtet


Matchyta 8x8 meter.

 

Matchtid 2x2 minuter (1 minuts vila mellan ronderna).


Domare 2 alt. 4 poängdomare, 1 ringdomare. Poängdomarna för räkning med hjälp av klickers. På ringdomarens kommando visar respektive poängdomare upp röd eller blå hand för att markera vinnare. Korslagda armar markerar oavgjort.


Poängskala

Slag mot huvud (i de klasser där detta tillåts) 1 poäng

Slag mot kropp 1 poäng

Slag mot arm 0 poäng

Spark mot kropp 2 poäng

Spark mot huvud 3 poäng

Spark mot lår 0 poäng

Svep utan uppföljning 2 poäng

Svep med uppföljning 3 poäng


För att poäng skall utdelas krävs träff med pregnans och avsikt, med andra ord: tekniken får inte dö på målet. Tekniker mot kroppen räknas från nyckelbenet och ner till midjan, samt längs med armarnas bakre linje då de hänger fritt längs med kroppen. De enda tillåtna träffytorna är de ovan nämnda. 


Fighter kan bli utslagen mot kropp efter räkning och räknas då som tekniskt otillräcklig. I det fall ett ojämlikt styrkeförhållande mellan fighter A och B är tydligt, och risken därför kan vara uppenbar för men, kan och skall ringdomaren avbryta matchen och utse den starke till segrare.


* Klass 2 - För teknik mot huvud gäller dubbeldiskning vid fall av knockout. Fighter som avsiktligen levererar tekniker med syfte att knocka kan och skall varnas eller diskas. Undantag från knockout-regel mot huvud gäller i mubo-bi-situation, det vill säga att fighter A omöjligen kan återhålla redan påbörjad teknik och fighter B:s rörelse ökar kraften i den levererade tekniken. 


Varning

Varning utdelas vid mattflykt och resulterar i en minuspoäng första gången. Upprepas mattflykt fler gånger än tre i samma rond så blir resultatet diskvalifikation. Varning utdelas också för osportsligt uppträdande samt användande av otillåten teknik, i grava fall kan resultatet också bli diskvalificering för dessa förseelser.


Förtydligande av regler 

Vid nedslagning tillkallas matchläkare om ringdomaren bedömer det som nödvändigt - matchläkaren har rätt och skyldighet att avbryta fighters fortsatta deltagande på medicinska grunder om skadan är av allvarlig art. Ringdomaren utdömer straff via varning: 1 poängs, 3 poängs eller diskvalificering om nedslagningen skett regelvidrigt.

Den som tänker delta i klass 1 kan således bereda sig på att kontakten kan bli hård. Han eller hon bör vara så pass tränad såväl tekniskt som konditionsmässigt att han/hon klarar av att ha ett bra försvar matchtiden igenom. Klass 1 fighters måste styrka sina tidigare tävlingsmeriter inför tävlingsledningen i samband med att de väger in och anmäler sig.


Utrustning

Personlig utrustning är suspensoar och tandskydd.
Övrig utrustning står arrangören för.

 

Kläder

Fighters klädsel skall vara hel, ren och stilrepresentativ. Vid tveksamhet kontakta arrangören.