Allstyle PRO regler

 

Matchyta 8 x 8 meter (upphöjd plattform) eller i ring.

 

Matchtid: 3 x 2 minuter med 1 minuts vila mellan ronderna

 

Bedömning:

3 el. 5  poängdomare och 1 ringdomare.

Poängdomarna håller reda på antalet träffar med hjälp av handräkneverk så kallade clickers.

Det sammanlagda resultatet från samtliga ronder läggs ihop och fighter med högst poäng får domarens röst.

För att vinna måste man ha minst 2 domare på sin sida när det 3 domare och 3 domare när et är 5 domare.

Om ingen av de bägge fighterna erhållit två av de tre domarnas röster går det till extra rond!
Om det även efter extra ronden inte givits minst två röster till någon av de tävlande blir domslutet oavgjort.

 

Poängskala

Slag mot huvud 1 poäng

Slag mot kropp 1 poäng

Spark mot kropp 2 poäng

Spark mot huvud 3 poäng

Svep utan uppföljning 2 poäng

Som kan avläsas ovan är det tillåtet att träffa armar och lår men dessa träffar ger inga som helst poäng.

Knä mot kropp 2 poäng

Knä mot huvud 3 poäng

Knä kan även utdelas i clinch men bara ett knä per clichsituation max 3 sekunder.

För att träff ska ge poäng måste det vara avsiktligt och träffa med pregnans, det vill säga inte dö på målet.

 

Mattflykt

Vid mattflykt utdelas först tillsägelse sedan en första varning vilket resulterar i ett minuspoäng.

Andra varningen ger tre minuspoäng och den tredje varningen resulterar i diskvalifikation.

Inför varje ny rond startar varningarna om från noll. Tillsägelse kan man dock bara få en gång sedan ges bara varningar.

 

Utrustning

10 oz handskar – tillhandahålls av arrangören.

Tandskydd och suspensoar – tillhålls av de tävlande. Bröstskydd är valfritt för damer.

Det är tillåtet att linda händer.